Petr Sloup

Senior software developer

Petr Sloup has master degree computer science, graduated with excellence and specialised on front-end Google Closure Tools for JavaScript development, GPU accelerated programming, C#, C++, Java, OpenGL, web technologies such as WebGL, HTML, CSS and JavaScript.

Petr Sloup

Découvrez MapTiler en français!

Visitez maptiler.fr

Přečtěte si více v češtině

Více na maptiler.cz

Leer más en español

Visite maptiler.es

Meer in het Nederlands

Ga naar maptiler.nl

日本語で詳細をみる

maptiler.jp へ

Weitere Informationen finden Sie

auf MapTiler.de

ديزملا فشتكإ

maptiler.ae ىلإ لقتنا

Explore MapTiler in Switzerland

Visit MapTiler.ch